Snöå GK

Om Snöå Golfklubb

Hej alla.

Välkommen till Snöå Golfklubb som nu passerat 30 år som klubb.

Här kommer en kort tillbakablick över de första 10 åren.

Det hela började 1989

En interimsstyrelse arbetade på initiativ från Sven-Olof Schedwin, Birger Stövling och Göran Olsson för att få till stånd en golfbana i Snöå Bruk Dala-Järna. En enkät om intresset för en golfbana gjordes och gav ca 400 positiva svar. I december månads Kommunfullmäktige togs ett beslut att ge ett bidrag på 5 mkr till ett golfbanebygge

1990

Den 4 februari bildas Snöå Golfklubb och ett gäng entusiaster, bestående av Alf Nilsson, Göran Olsson, Ruben Sterner, Mats Danielsson, Jonas Ekström och Göran Lenander hade detta år 24 st protokollförda sammanträden . 
Den 27 september blir klubben medlem i Svenska Golfförbundet och den 17 oktober tas det första spadtaget på den nya golfbanan. Banarkitekt är Åke Persson.

1991 - 1993

En datorstyrd bevattningsanläggning installeras. Den 6 juni 1992 öppnar de första 9 hålen för att sedan den 8 augusti öppna de resterande 9 hålen.
Den 5-6 juni 1993 har vi en stor invigningsfest som gästas av bland annat Sven Tumba.
Expressens golfbanetest skriver att Snöå Golfbana ”redan är en av de bästa norr om Dalälven.

1994 - 1999

Klubben får ett kansli i villan med en serveringslokal. Bankommittén inför ett system med hålvärdar. Det ser bra ut ekonomiskt. Samarbete med Snöå Herrgård gör banan ännu mer attraktivare. Många greenfeegäster. Premiär för fjösdans.
Trots stora övervintringsskador och mycket regn 1998 så behöver vi inte stänga en enda dag. 1990 vi fyller 10 år och vinner 25 000 kr i  Bingolottos föreninsdrag.