Tävlingsprogram 2017

Ledamöter i kommittén:

Martin Granberg sammankallande
Robert Norberg
Erik Kaill
Daniel Nilsson