LOKALA REGLER
 • Krav för spel: Grönt kort i bollen
 • 150 meters markering är ”oflyttbart tillverkat föremål”.
 • Hål 7 Vattenhinder. Boll spelad provisorisk under regel 26-1. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret (dammen framför green, hål 7) får spelaren spela en andra boll provisorisk enligt någon av de valmöjligheter i Regel 26-1 som är tillämpliga. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökandet, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
 • Bagvagnar får inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.
 • Under högfrekvent tid äger tre och fyrbollar samma rätt till banan som tvåbollar.
 • Snabbare bollar äger dock alltid företräde framför långsammare.
De av SGF fastställda generella reglerna gäller.
 • Myrstackar är MUA, lättnad enl. R25-1b.
 • Skador i bunker förosakade av regn eller bevattningsanläggningen är MUA, fri dropp enl. R25-1b.
 • Stengärdsgårdar och stenrösen ( hopsamlade stenar) är organisk del av banan, stenar får ej flyttas.
 • Diken är markerade, övriga fördjupningar är del av spelfältet.
 • Skydd av unga träd, identifierade med stödpinne. R24-2 tillämplig.
 • Brott mot regel, slagspel 2 slags plikt, matchspel förlust av hål
 • Stenar i bunker är flyttbara tillv.föremål,regel 24:1 är tillämplig
 • 150-meters pinnar är oflyttbart tillv. föremål,regel 24:2 är tillämplig
 • Grusade gångar är att betrakta som oflyttbart tillv. föremål, regel 24:2 är tillämplig
 • Sprinklerlock och avståndsplattor är oflyttbart tillv.föremål, regel 24:2 är tillämplig
 • Skador på spelfältet orsakade av dränerings och anläggningsarbete = Mua regel 25:1
INFORMATION
 • Mått på banan.
 • Klubbens fairwaymarkeringar på banan är till greenens mittpunkt.
 • 150 meter = gul markering
 • 100 meter = röd markering
 • Flaggplaceringar.
 • Röd flagga = främre tredjedelen av green.
 • Gul flagga = mellersta tredjedelen av green.
 • Vit flagga = bakre tredjedelen av green.
GREENKEEPERN VÄDJAR
 • Återlägg torvor
 • Laga nedslagsmärken
 • Kratta bunkrarna
 • Lägg hela krattan i bunkern
 • Ge banpersonal företräde