Ledamöter i kommittén:

Anita Granberg sammankallande
Per-Olov Eriksson
Gunilla Ilbäcks
Mats Israelsson