Statuter för Dalagolfen 50+
Spelschema Dalagolfen 50+

Måndagsgolf
Seniorerna spelar varje måndag kl 10.00 vanligtvis slaggolf. Det brukar vara ca 25 deltagare varje gång. Välj att spela 9 eller 18 hål.

Spelschema för Snöåspelare 50+

Ledamöter i kommittén
Alf Granberg sammankallande
Anita Granberg
Doris Olsson