Ledamöter i kommittén

Martin Granberg sammankallande
Robert Lundkvist 
Daniel Nilsson
Mathias Anderses
Robin Brorsson