Ledamöter i kommittén
Mathias Anderses sammankallande

Magnus Andersson 
Daniel Nilsson
Karoline Ivars
Isac Willman
Robin Brorsson

Vid tävlingar finns även:
Martin Granberg