Ledamöter i kommittén
Lasse Hellgren sammankallande
Magnus Andersson
Robert Lundqvist
Daniel Nilsson
Vakant