Ledamöter i kommittén
Magnus Andersson sammankallande

Robert Lundqvist
Daniel Nilsson
Karoline Ivars
Isac Willman
Robin Brorsson

Vid tävlingar finns även:
Martin Granberg och
David Lissel