Ledamöter:

Lisbeth Lidman Larsson sammankallande

Birgitta Bergqvist 

Lena Brus