Resultat från Svingspåret

1 Gunilla o Kenneth Ilbäcks 68,4
2 Helena o Lars-Erik Carlsson 69,8
3 Erik Kaiil-Conny Blixt 71,0