Årsmöte 2019

Årsmötet hålls på Snöå Bruk Söndag 31 mars kl 15.00.

Handlingar kan fås via Marianne Olsson tfn 0761009417.