Ledamöter i kommittén:

Kent Nises sammankallande
Gunnar Lavett
Tony Magnusson
Patrick Aalhuizen

Mathias Anderses